Halkla İlişkiler.pdf

Halkla İlişkiler

Mehmet Akif Çakırer

1. BÖLÜM HALKLA İLİŞKİLER KAVRAMI 1.1. Halkla İlişkilerin Tanımı 1.2. Halkla İlişkilerin Önemi 1.3. Halkla İlişkilerin Yararları 1.4. Halkla İlişkilerin Tarihsel Gelişimi 1.4.1. Amerika Birleşik Devletleri’nde Halkla İlişkiler 1.4.2.Avrupa’da Halkla İlişkiler 1.4.3.Türkiye’de Halkla İlişkilerin Gelişimi 1.5. HALKLA İLİŞKİLER MODELLERİ 1.5.1. Basın Ajansı ve Tanıtım Modeli (1850-1900) 1.5.2. Kamuyu Bilgilendirme Modeli (1900-1920) 1.5.3. İki Yönlü Asimetrik Model (1920-1970’ler) 1.5.4. İki Yönlü Simetrik Model (1970’li Yıllar Sonrası) 1.5.5. Dört Halkla İlişkiler Modelinin Genel Değerlendirmesi 1.6. HALKLA İLİŞKİLERİN FONKSİYONU 1.7. HALKLA İLİŞKİLERİN AMACI 1.7.1. Halkla İlişkilerde Genel Amaçlar 1.7.2. Kamu Yönetiminde Halkla İlişkilerin Amaçları 1.7.3.Yerel Yönetimlerde Halkla İlişkilerin Amaçları 1.8. HALKLA İLİŞKİLERDE TEMEL İLKELER 1.8.1. İki Yönlü İlişki Kurmak 1.8.2. Doğru Bilgi Vermek 1.8.3. İnandırıcılık 1.8.4. Sabırlı Çalışmak 1.8.5. Yaygın Sorumluluk 1.8.6. Açıklık 1.8.7. Yineleme ve Süreklilik 1.8.8. Firma İmajı 1.9. HALKLA İLİŞKİLERE YAKIN KAVRAMLAR 1.9.1. Tanıtma 1.9.2. Pazarlama ve Halkla İlişkiler 1.9.3. Reklâm ve Halkla İlişkiler 1.9.4. Kurumsal Reklamcılık ve Halkla İlişkiler 1.9.5. Propaganda ve Halkla İlişkiler 1.9.6. Lobicilik ve Halkla İlişkiler 1.9.7. Gazetecilik ve Halkla İlişkiler 1.9.8. Advertorial 2. BÖLÜM HALKLA İLİŞKİLERDE KULLANILAN ARAÇLAR 2.1. Yazılı Araçlar 2.1.1. İşletme Gazetesi 2.1.2. Basın Bültenleri 2.1.3. Basın Toplantısı 2.1.4. Basın Turları 2.1.5. Dergiler 2.1.6. Broşür 2.1.7. El Kitapçığı 2.1.8. Afiş, İlan Tahtası ve Bültenler 2.1.9. Diğer Yazılı Araçlar 2.2. Sözlü Araçlar 2.2.1. Yüz yüze Görüşme 2.2.2. Telefonla Görüşme 2.2.3. Toplantılar 2.2.4. Konferans 2.2.5. Seminerler 2.3. Görsel ve İşitsel Araçlar 2.3.1. Radyo ve Televizyon 2.3.2. Film ve Videolar 2.3.3. Fotoğraf 2.3.4. İnternet 2.3.5. Sosyal Medya ve Mobil Araçlar 2.3.6. Sergi 2.3.7.Yarışmalar 2.3.8. Festivaller 2.3.9. Sponsorluk 2.3.10. Müzecilik 2.4. Diğer Görsel – İşitsel Araçlar 2.4.1. Pullar 2.4.2. Hatıra Paralar 2.4.3. Yıllık Raporlar 2.4.4. Rozetler 3. BÖLÜM HALKLA İLİŞKİLERİN ÖRGÜT İÇİNDEKİ YERİ VE HALKLA İLİŞKİLER PAZARLAMA İLİŞKİSİ 3.1. ÖRGÜT KAVRAMI 3.2. HALKLA İLİŞKİLERİN ÖRGÜT İÇİNDEKİ YERİ 3.2.1. Halkla İlişkiler Bölümünün Örgüt İçindeki Yeri 3.2.2. Halkla İlişkiler Bölümünün Örgütsel Yapısı 3.3. HALKLA İLİŞKİLER FAALİYETLERİNİN İŞLETME DIŞINDA ORGANİZASYONU 3.3.1. Halkla İlişkiler Ajanslarının Yapısı 3.2. HALKLA İLİŞKİLER VE PAZARLAMA İLİŞKİSİ 3.2.1. Eşit Fakat Ayrı İşlevler 3.2.2. Eşit Ancak Birbirlerinin Alanlarına Müdahale Var 3.2.3.Pazarlamanın Genel Politikaya Egemen Olduğu Görünüm 3.2.4.Halkla İlişkilerin Genel Politikaya Egemen Olduğu Görünüm 3.2.5.Pazarlama ve Halkla İlişkiler Eşit İşlevlere Sahip 4. BÖLÜM HALKLA İLİŞKİLERDE KAMUOYU VE HALKLA İLİŞKİLERDE HEDEF KİTLE 4.1. HALKLA İLİŞKİLERDE KAMUOYU 4.2. HALKLA İLİŞKİLERDE HEDEF KİTLE 4.2.1. HEDEF KİTLENİN BELİRLENMESİNDE DİKKATE ALINMASI GEREKLİ FAKTÖRLER 4.2.2.KURUM İÇİ HEDEF KİTLE 4.2.2.1.Personelle İlişkiler 4.2.2.2.Ortaklarla İlişkiler 4.2.3. KURUM İÇİ HALKLA İLİŞKİLER UYGULAMASINDA KULLANILAN YÖNTEMLER VE ARAÇLAR 4.2.4.KURUM DIŞI HEDEF KİTLE 4.2.4.1. Tüketicilerle İlişkiler 4.2.4.2. Bayilerle ilişkiler 4.2.4.3 Tedarikçilerle İlişkiler 4.2.4.4. Çevreyle İlişkiler 4.2.4.5. Kamu Kuruluşlarıyla İlişkiler 4.2.4.6. Eğitsel Çevreyle İlişkiler 4.2.4.7.Meslek Örgütleri ile İlişkiler 4.2.4.8.Sendikalarla İlişkiler 4.2.4.9.Finansal Kurumlarla İlişkiler 5. BÖLÜM HALKLA İLİŞKİLER SÜRECİ 5.1.ARAŞTIRMA (BİLGİ TOPLAMA) 5.1.1.Araştırma Yolları 5.1.1.1. Mevcut Kaynakların İncelenmesi 5.1.1.2.Kurum Kaynakları 5.1.1.3. Bilimsel Yöntemler Kullanılarak Elde Edilen Bilgiler 5.1.2. Araştırma Konuları 5.1.2.1.Çevreyi İzleme Amaçlı Araştırmalar 5.1.2.2. İmaj Araştırmaları 5.1.2.3. İletişim Araştırmaları 5.1.2.4. Sosyal Sorumlulukla ilgili Araştırmalar 5.2.PLANLAMA 5.2.1. Planlamanın Özellikleri 5.2.2. İyi bir Planın Özellikleri 5.3.UYGULAMA 5.4. DEĞERLENDİRME 5.5. BÜTÇELEME 6. BÖLÜM KURUMSAL KİMLİK, KURUMSAL İMAJ VE KURUM İTİBARI 6.1. KURUMSAL KİMLİK 6.2. KURUMSAL İMAJIN TANIMI, KAPSAMI VE ÖNEMİ 6.2.1. İmajın Tanımı ve Ortaya Çıkışı 6.2.2. Kurumsal İmajın Tanımı ve Kapsamı 6.2.3. Kurumsal İmajın Önemi 6.2.4. Kurumsal İmajın Ortaya Çıkışı 6.2.5. Kurumsal İmajın Etkileşim İçinde Olduğu Alanlar 6.2.5.1. Kurumsal Kimlik 6.2.5.1.1. Kurumsal Görünüm 6.2.5.1.2. Kurumsal İletişim 6.2.5.1.3. Kurumsal Davranış 6.2.5.1.4. Kurum Kişiliği (Vizyon, Felsefe, Kültür) 6.2.6. Kurum İmajı İle İlgili Kavramlar 6.3. KURUMSAL İTİBAR 6.3.1. Kurumsal İtibarın Faydaları 5.3.2. Kurumsal İtibarın Belirleyici Özellikleri 6.3.3. Kurumsal Kimlik, Kurumsal İmaj ve Kurumsal İtibar Arasındaki Farklar 6.3.4. Kurumsal İtibarın Ölçümü 7. BÖLÜM LOBİ VE LOBİ FAALİYETLERİ 7.1.Lobiciliğin Tarihi 7.2.Lobicilik Çeşitleri 7.2.1. Doğrudan Lobicilik 7.2.2.Dolaylı Lobicilik 7.2.3.Kollektif Lobicilik 7.2.4.Başkan Tarafından Yürütülen Lobicilik 7.2.5.Amatör Lobicilik 7.2.6.Yüksek Düzeyde Lobicilik 7.2.7.Wagner Tipi Lobicilik 7.2.8.Etnik Lobicilik 7.2.9.Bilgi Lobiciliği 7.2.10.Uluslararası Lobicilik 7.2.11.Sessiz ve Sesli Lobicilik 7.2.12. Engelleme Amaçlı Lobicilik (Filibuster) 7.3. Lobicilikle İlgili Olan Diğer Kavramlar 7.3.1.Bürokrasi 7.3.2.Çıkar Grubu 7.3.3.Baskı grupları 7.3.4.Kamuoyu 7.3.5.Propaganda 7.3.6.Siyasal reklamcılık 7.3.7.Kamusal İlişkiler 7.4.Lobicilikte Başvurulan Yöntemler 7.4.1. Yüz yüze Görüşme 7.4.2. Komisyonlar 7.4.3. Mektup Gönderme 7.4.4. Halkla İlişkiler Kampanyaları 7.4.5. Parasal Destek Sağlama 7.5. Lobi Faaliyetlerinde Başarılı Olmanın Yolları 8. BÖLÜM SPONSORLUK 8.1.Sponsorluğun Tarihi 8.2.Sponsorluk Kavramı 8.3.Sponsorluğun Amaçları 8.3.1.Sponsorluğun Reklam Amaçları 8.3.2.Sponsorluğun Halkla İlişkiler Amaçları 8.3.3.Sponsorluğun Pazarlama Amacı 8.4.Sponsorluk çeşitleri 8.4.1.Spor Sponsorluğu 8.4.1.1. Bireysel Sporcuların Sponsorluğu 8.4.1.3. Spor Organizasyonları Sponsorluğu 8.4.1.4. Spor Tesisleri Sponsorluğu 8.4.1.5. Nakdi Spor Sponsorluğu 8.4.1.6. Ayni Spor Sponsorluğu 8.4.2. Kültür ve Sanat Sponsorluğu 8.4.3. Sosyal Sponsorluk 8.4.4. Macera ve Seyahat Sponsorluğu 8.5.Sponsorluğun Uygulanması 9. BÖLÜM KRİZ YÖNETİMİ ve HALKLA İLİŞKİLER 9.1. Kriz Kavramı 9.2. Kriz Durumunun Ortak Özellikleri 9.3. Kriz Türleri 9.4. Krizin Nedenleri 9.4.1. İşletme Dışı Çevre Faktörleri 9.4.2. İşletme İçi Çevre Faktörleri 9.5. Kriz Yönetimi 9.6. Kriz Yönetimi Süreci 9.6.1. Aşama: Krizden Kaçınmak 9.6.2. Aşama: Krizi Yönetmeye Hazırlanmak 9.6.3. Aşama: Krizi Saptamak 9.6.4. Aşama: Krizi Dondurmak 9.6.5. Aşama: Krizi Çözmek 9.6.6. Aşama: Krizden Yarar Sağlamak 9.7. Kriz İletişimi 9.8. Kriz Yönetimi Uygulamaları 10. BÖLÜM ALGI YÖNETİMİ 11. BÖLÜM HALKLA İLİŞKİLER UYGULAMALARI 11.1. SİYASİ LİDERLER İÇİN HALKLA İLİŞKİLER UYULAMALARI 11.1.1. Putin’in Formda Görüntüsü Sosyal Medyayı Salladı 11.1.2. Sürücü Koltuğunda Bir Başbakan Var 11.1.3.Barack Obama Survivor’a Özendi 11.2. KAMU YÖNETİMİNDE HALKLA İLİŞKİLER 11.2.1. Yeni Zelanda’nın Bayrağı Değişmedi 11.2.2. Seattle Halk Kütüphanesi 11.2.3.İstanbul Halkı Otobüsünün Rengini Seçiyor Kampanyası 11.2.4.Çöpe Atılan Kitaplar Kütüphane Oldu 11.2.4. Polis Kendisine Taş Atan Çocuklara Top Dağıttı 11.2.5.Gençler Böyle Kazanılır 11.2.6.Bolvadin’de “Küfre Hayır, Ağızlar Kirlenmesin” Yürüyüşü 11.2.8.Bolvadin Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinden Örnek Davranış 11.2.9.Yüksekokul Öğrencilerinden Örnek Davranış 11.2.11.Bolvadin’de Hükümlülerin ve Öğrencilerin Fidan Dikim Heyecanı 11.2.12. Sıfırdan Rembrandt Tablosu Yapıldı 11.3. SANATÇILARDA HALKLA İLİŞKİLER 11.3.1. O Artık Bir Kaplumbağa 11.3.2. Marilyn Monroe Kore’de Mehmetçik Üniforması Giymiş 11.3.3.Ünlü yıldız Angelina Jolie Hatay’a Geldi 11.3.4.Ben Affleck 5 Gün Boyunca Aç Gezecek! 11.4. SPORDA HALKLA İLİŞKİLER 11.4.1.Efsane Golfçüden Kekeme Çocuğa Mektup 11.4.2. ‘Poşet Formalı Messi’ Gerçek Formaya Kavuştu 11.4.3.Ekmeğe Saygı, İspanya’da Yılın Fotoğrafı Seçildi 11.5. SİVİL TOPLUM KURULUŞLARINDA HALKLA İLİŞKİLER 11.5.1.Süleyman Soylu’nun Yaptığı Resim 500 Bin Liraya Satıldı 12. BÖLÜM HALKLA İLİŞKİLERDE ÖRNEK OLAYLAR HALKLA İLİŞKİLER EĞİTİMİNDE ÖRNEK OLAY YÖNTEMİ 13. BÖLÜM HALKLA İLİŞKİLER SÖZLÜĞÜ Dipnot KAYNAKÇA (Tanıtım Bülteninden)

2 yıllık Halkla İlişkiler ve Tanıtım bölümünü en güncel haliyle derledik ve hizmetinize sunduk. -Özel firmalar. -Fabrikalar vb. Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü Ne İş Yapar? Halkla ilişkiler; bir işletme ile hedef kitle arasında karşılıklı iletişimi, anlayışı oluşturmaya ve sürdürmeye yardımcı olan bir yönetim sürecidir.

8.68 MB Dosya boyutu
9786052012796 ISBN

Teknoloji

PC e Mac

E-Kitabı indirdikten hemen sonra tarayıcınızda "Şimdi Oku" aracılığıyla veya ücretsiz Adobe Digital Editions okuma yazılımıyla okuyun.

iOS & Android

Tabletler ve akıllı telefonlar için: ücretsiz tolino okuyucu uygulamamız

eBook Reader

EKitabı doğrudan www.mtisanaturalbeauty.com.au mağazasındaki okuyucuya indirin veya ücretsiz Sony READER FOR PC / Mac veya Adobe Digital Editions yazılımıyla aktarın.

Reader

Otomatik senkronizasyondan sonra, okuyucuda e-Kitapları açın veya ücretsiz Adobe Digital Editions yazılımını kullanarak tolino cihazınıza manuel olarak aktarın.

Güncel Notlar

avatar
ACAR YALÇIN

Halkla ilişkiler iki temel terimden oluşmaktadır: halk ve ilişkiler. Halkla ilişkiler ilk bakışta adı belirlenmeyen bir gücün ilişkide bulunduğu halkı (veya halkları) kimse onlarla olan ilişkiler ima eder. Kamu kuruluşları halk yararına çalışmak, halka hizmet etmek amacıyla kurulmuşlardır. Halkla ilişkiler, kamu hizmetleri arttıkça ve çeşitlendikçe daha büyük önem kazanırlar.

avatar
KORKMAZ YAVUZ

Halkla İlişkiler, aile bireylerinin hoşça vakit geçirmesi için yapılan faaliyetlerdi… İbb halkla İlİŞkİler mÜdÜrlÜĞÜ, “24.emİtt- doĞu akdenİz uluslararasi turİzm ve seyahat fuari”nda zİyaretÇİlere kapilarini aÇti. 31 ocak 2020 halkla İlİŞkİlerde yÜzyÜze İletİŞİm kuran ekİplere yÖnelİk yenİ İletİŞİm modelİ eĞİtİmİ ...

avatar
DOĞAN KARA

Halkla İlişkiler Kuruluşları. A&B İletişim A.Ş. Sibel Asna Telefon: 0212 233 22 38 0 Faks: 0212 248 44 36 Adres: Valikonağı Cad 73/5 Nişantaşı 34371 İstanbul

avatar
ÖZTÜRK ÖZDEMİR

Son yıllarda giderek yaygınlaşan ve kurumlar açısından önem kazanan faaliyet alanlarından biri olan halkla ilişkiler, yeni bir yöntem değildir. İşte bu noktada halkla ilişkiler devreye giriyor. Halkla ilişkiler tanımı, tarihçesi, amaçları ve. Bu bağlamda halkla ilişkiler, kişiler ve kuruluşlar arasındaki ilişkilerin kurulması ve yönetilmesinde önemli bir yere sahiptir.

avatar
ÇELİK YILDIRIM

Genel anlamda halkla ilişkiler, bir kurumun toplumla bütünleşme yönünde harcadığı çabaların tümü olarak tanımlanır. Halkla ilişkiler; -Halkla ilişkiler bir yönetim işlevidir. -Bir iletişim olgusudur. Halkla İlişkiler Uzmanı pozisyonu hakkında tüm merak ettiklerin Kariyer.net'te! Halkla İlişkiler Uzmanı Ne Yapar? Halkla İlişkiler Uzmanının Görevleri Nelerdir?