Tıbbi Bilirkişi.pdf

Tıbbi Bilirkişi

Fatma Aba Harmancı

I. BİLİRKİŞİ TANIMI, BİLİRKİŞİNİN BENZER
KURUMLARLA KARŞILAŞTIRILMASI ve
BİLİRKİŞİYE BAŞVURMA HÂLLERİ
A. Bilirkişi Tanımı
B. Bilirkişiliğin Benzer Kurumlarla Karşılaştırılması
C. Bilirkişiye Başvurmayı Gerektiren Hâller
1. Özel veya Teknik Konuların Varlığı
2. Hâkimlik Mesleğinin Gerektirdiği Genel ve Hukuki Bilgi ile
Çözümlenmesi Mümkün Olmayan Konuların Varlığı
II. BİLİRKİŞİ SAYISI, NİTELİKLERİ VE
GÖREVLENDİRİLMESİ
A. Bilirkişi Sayısı
B. Bilirkişinin Nitelikleri
1. Yeterlilik (Ehliyet) ve Uzmanlık (İhtisas)
2. Tarafsızlık ve Dürüstlük
C. Bilirkişi Görevlendirilmesi
1. Bilirkişiliğe Kabul Şartları
a. Bilirkişilik Faaliyetinde Bulunacak Gerçek Kişilerde
Aranan Şartlar
b. Özel Hukuk Tüzel Kişilerinin Bünyesinde Bilirkişi
Olarak Çalışacak Kişiler
c. Hukukçu Bilirkişilerde Aranan Şartlar
2. Bilirkişilik Başvurusu ve Bilirkişilik Siciline Kayıt
3. Bilirkişi Görevlendirilmesi
4. Bilirkişilik Listesinden Çıkarılma ve Denetim
III. BİLİRKİŞİ RAPORU
1. Bilirkişilik Raporu
2. Bilirkişi Görüşü/Raporu Tanım
3. Bilirkişi Görüşünün Sunulma Şekli
4. Bilirkişi Raporunun İçeriği
5. Bilirkişi Raporunun Önemi
6. Bilirkişi Portal (UYAP)
IV. BİLİRKİŞİNİN HUKUKİ STATÜSÜ, BİLİRKİŞİ
GÖRÜŞÜNÜN HUKUKİ NİTELİĞİ, BİLİRKİŞİNİN
YÜKÜMLÜLÜKLERİ ve YETKİLERİ
A. Bilirkişinin Hukuki Statüsü
B. Bilirkişi Görüşünün Hukuki Niteliği
C. Bilirkişinin Yükümlülükleri
1. Bilirkişi Görevlendirmesini Kabul Yükümlülüğü
2. Davete İcabet Etme ve Yemin Etme Yükümlülüğü
3. Bildirimde Bulunma Yükümlülüğü
4. Doğruyu (gerçeği) Beyan Etme, Tarafsız Davranma,
Sadakat ve Özenle Yerine Getirme Yükümlülüğü
5. Sır Saklama Yükümlülüğü
6. Görevi Bizzat Yerine Getirme Yükümlülüğü
7. Süresi İçerisinde Oy ve Görüşünü Bildirme Yükümlülüğü
8. Menfaat Elde Etme Yasağına Uyma Yükümlülüğü
D. Bilirkişinin Yetkileri
V. BİLİRKİŞİLİĞİN KURUMSAL YAPILANMASI
2. BÖLÜM
I. TIBBİ BİLİRKİŞİNİN TARİHİ GELİŞİMİ ve TANIMI
A. Tıbbi Bilirkişinin Tarihi Gelişimi
B. Tıbbi Bilirkişinin Tanımı
II. TIBBİ BİLİRKİŞİNİN GÖREVİNİ ÜSTLENEN
RESMİ BİLİRKİŞİ KURUMLARI
A. Adli Tıp Kurumu
B. Yüksek Sağlık Şurası
C. Üniversiteler
III. TIBBİ BİLİRKİŞİDE BULUNMASI
GEREKEN ÖZELLİKLER
A. Tıbbi Bilirkişinin Tıp İlmine Hâkim Olmak
B. Tıbbi Bilirkişinin, Hekim Yükümlülüklerine Hâkim Olması
1. Teşhis (Tanı) Koyma ve Tedavi Etme Yükümlülüğü
a. Hippokrates’in Teşhis ve Tedaviye Yaklaşımı
b. Tıp Bilimine Göre Teşhis ve Tedavi
c. Yeni Teşhis ve Tedavi Yöntemlerinin Bulunması
d. Uygun Tedaviyi Belirleme
e. İyileşme Garantisi Vermeme
f. Teşhis ve Tedavi Aşamasında Hasta-Hekim
İlişkisinin İyi Kurulması
g. Teşhis ve Tedavi Aşamasında Dikkatli ve
Özenli Davranma
h. Tedaviyi Sürdürme Zorunluluğu
2. Sadakat ve Özen Gösterme Yükümlülüğü
3. Sır Saklama Yükümlülüğü
4. Tıbbi Kayıt Tutma Yükümlülüğü
5. Hekimin Tıbbi Aydınlatma Yükümlülüğü
a. Enjeksiyon Sonucu Oluşan Komplikasyonları
Değerlendirmede Tıbbi Bilirkişinin
Uyması Gereken Kriterler
6. Tıbbi İş Görme Edimini Bizzat Yerine
Getirme Yükümlülüğü
7. Diğer Yükümlülükler
C. Tıbbi Bilirkişinin Tıp Etiğine Hâkim Olması
D. Tıbbi Bilirkişinin Tıbbi Malpraktis ve Tıbbi Komplikasyon
Ayrımına Hâkim Olması
1. Tıbbi Malpraktis
2. Tıbbi Komplikasyon
E. Tıbbi Bilirkişinin Tıbbi Standardı Belirleme Usulüne
Hâkim Olması
F. Tıbbi Bilirkişinin Hukuk İlmine Hâkim Olması
IV. TIBBİ BİLİRKİŞİYE BAŞVURULAN ALANLAR
A. Ceza Muhakemesi Hukukunda Tıbbî Bilirkişi
1. Gözlem Altına Alınması
2. Mağdur ve Diğer Kişilerin Beden Muayenesi ve
Vücuttan Örnek Alınması
3. Kadının Muayenesi
4. Moleküler Genetik İncelemeler
5. Ölünün Kimliğini Belirleme ve Adlî Muayene
6. Otopsi
7. Yeni Doğanın Cesedinin Adlî Muayenesi veya Otopsi
8. Zehirlenme Şüphesi Üzerine Yapılacak İşlem
9. Cinsel Suç Mağdurlarının Muayenesi
B. Medeni Usul Hukukunda Tıbbi Bilirkişi
1. Nesebin Reddi ve Babalık Davasında Tıbbi Bilirkişi
2. Boşanma Davalarında Tıbbi Bilirkişi
3. Yaş Tashihi Davalarında Tıbbi Bilirkişi
4. Akıl Hastalığı, Akıl Zayıflığı Hallerinin Varlığının
Tespiti İçin Açılan Davalarda Tıbbi Bilirkişi
5. Cinsiyet Değişikliğine İlişkin
Davalarda Tıbbî Bilirkişi
C. Hekimin Tıbbi Müdahalesinin Tıp Kurallarına Uygunluğu
Hakkında Başvurulan Tıbbi Bilirkişi
V. TIBBİ BİLİRKİŞİ RAPORLARINDA UYULMASI GEREKEN
STANDARTLAR ve TIBBİ BİLİRKİŞİ RAPORUNUN ŞEKLİ
ÖZELLİKLER
A. Frye Standardı
B. Daubert Standardı
VI. TIBBİ BİLİRKİŞİ RAPORUNUN ŞEKLİ ÖZELLİKLERİ
VII. SONUÇ
BİLİRKİŞİLİK KANUNU
BİLİRKİŞİLİK YÖNETMELİĞİ
KAYNAKLAR (Tanıtım Bülteninden)

Tıbbi müdahale hatasında bilirkişi incelemesinda d... Tıbbi müdahale hatasında bilirkişi incelemesinda dikkat edilecek hususlar. Emsal karar arama için en iyi seçenek Hukuk Medeniyeti Karar Arama sayfamıza ulaşmak için tıklayınız... Yazdır. Özet: Üniversitelerin ilgili … Adli tıp uzmanı, çeşitli yargı organlarında tıbbi alanda bilirkişi hizmeti veren kişidir. Suç mahallerinden toplanan tüm bulgu ve kanıtlar neticesinde tıp alanında delil elde ...

4.77 MB Dosya boyutu
9786052587676 ISBN
Gratis FİYAT

Teknoloji

PC e Mac

E-Kitabı indirdikten hemen sonra tarayıcınızda "Şimdi Oku" aracılığıyla veya ücretsiz Adobe Digital Editions okuma yazılımıyla okuyun.

iOS & Android

Tabletler ve akıllı telefonlar için: ücretsiz tolino okuyucu uygulamamız

eBook Reader

EKitabı doğrudan www.mtisanaturalbeauty.com.au mağazasındaki okuyucuya indirin veya ücretsiz Sony READER FOR PC / Mac veya Adobe Digital Editions yazılımıyla aktarın.

Reader

Otomatik senkronizasyondan sonra, okuyucuda e-Kitapları açın veya ücretsiz Adobe Digital Editions yazılımını kullanarak tolino cihazınıza manuel olarak aktarın.

Güncel Notlar

avatar
ACAR YALÇIN

Davanın aydınlatılma- sunmakla yükümlü kişilerdir (1). sında bilimsel verilere dayanılarak hazırlan- mış bilirkişi görüşü önem taşımaktadır. Tıbbi Tıbbi Uygulama hataları, adli tıpta bilirki... ...Bu nedenle tıbbî uygulamalarda olduğu kadar, bilirkişi raporları arasında ciddi çelişkiler vardır Av. 28 Tıbbî Bilirkişi; Meslektaşı hekimin o olayda kusurlu olup olmadığına karar vermemelidir.

avatar
KORKMAZ YAVUZ

Tıbbi Uygulama Hatalarında Bilirkişilik Eğitimi. Bu eğitimde mahkemelerde hakimlere, savcılara ve avukatlara olgu bazında ve bilimsel çerçevede kılavuzluk etmek şeklinde tanımlanabilen tıbbi uygulama hatalarında bilirkişi fonksiyonuna dair genel bilgiler paylaşılmıştır. Tıbbi bilirkişi, bazen bir cinsel suça bulaşmış kişi ile ilgili rapor hazırlamak zorunda kalır iken, bazen de cinsel suç mağduru/mağduresinin muayenesini yaparak sorulacak sorulara cevap vermek zorunda kalabilirler. Bu nedenle bilirkişi raporu hazırlar iken kendinden istenen görev kapsamını tam ve doğru olarak anlamalı ve bu ...

avatar
DOĞAN KARA

C. Tıbbi Bilirkişinin Tıp Etiğine Hâkim Olması. D. Tıbbi Bilirkişinin Tıbbi Malpraktis Ve Tıbbi Komplikasyon Ayrımına Hâkim Olması. 1. Tıbbi Malpraktis. 2. Tıbbi Komplikasyon. E. Tıbbi Bilirkişinin Tıbbi Standardı Belirleme Usulüne Hâkim Olması. F. Tıbbi Bilirkişinin Hukuk İlmine Hâkim Olması. Iv. Tıbbi bilirkişi, bazen bir cinsel suça bulaşmış kişi ile ilgili rapor hazırlamak zorunda kalır iken, bazen de cinsel suç mağduru/mağduresinin muayenesini yaparak sorulacak sorulara cevap vermek zorunda kalabilirler.

avatar
ÖZTÜRK ÖZDEMİR

Bu süreçte bilirkişi olarak psikiyatristin tıbbi etik kurallar içerisinde varolan bilgisini tüm becerisiyle ortaya koyması ve doğru verileri toplayıp bunları objektif  ...

avatar
ÇELİK YILDIRIM

70 TL. Bilirkişi Sayısı, Nitelikleri VeGörevlendirilmesi. A. Bilirkişi Sayısı. B. Bilirkişinin Nitelikleri. 1. Yeterlilik (Ehliyet) Ve Uzmanlık (İhtisas). 2. Tarafsızlık Ve Dürüstlük. C. Bilirkişi Görevlendirilmesi.