Hallerin Terbiyesi.pdf

Hallerin Terbiyesi

Süleyman Izzi Teşrifati

Şâh-ı Nakşibend hazretlerinin bağlılarından olan Selahaddin bin Mübarek tarafından kaleme alınmış olan Enîsüt-Tâlibîn ve Uddetüs-Sâlikîn, Nakşibendî yolunun usûl ve esaslarını, bunun yanı sıra Şâh-ı Nakşibend hazretlerinin hayatı, menkıbeleri ve tasavvufi görüşlerini içermektedir. Müellifin eserine aldığı bilgiler ya kendi başından geçen ya da diğer çağdaşı dervişlerce anlatılan bilgilerdir. Bu nedenle, birinci elden kaynak olma vasfına sahip bu eser tasavvufî hikmetlerin ve evliya menkıbelerinin iki ana kaynağı sayılan Mevlânâ Câmî Hazretlerinin Nefahat ve Şeyh Safiyüddin Hazretlerinin Reşahat isimli eserlerine de kaynaklık etmiştir. Aslı Farsça olan bu eseri Türkçeye, Süleyman İzzî Teşrifâti, Makâmât-ı Aliyye-i Nakşibendiyye ismiyle çevirmiş ve 1910 yılında Makâmât-ı Muhammed Bahâüddîn Nakşibend ismiyle Matbaa-i Bahriyede basılmıştır. Osmanlıca baskısından −yer yer yazmasından da faydalanıp− hazırladığımız Makâmât-ı Aliyye-i Nakşibendiyye İslâmî gelenekte makâmât türünün de önemli eserlerinden biridir. Kendisi de Nakşibendî tarikatına mensup olan Süleyman İzzî Teşrifâtî, Murâdiye Tekkesi’nde irşad makamında bulunan Nâsiruddîn Ebu’l-Alâ eş-Şeyh Ali Efendinin Bu incilerle dolu faydalı kitap Farsça yazıldığı için perde arkasında örtülü ve kapalı kalmıştır. Eğer nezaketli sözleri Türkçe ile açıklansa herkese gizli kanaatları açılıp itibarı iki kat daha artmış olur sözü üzerine eseri Türkçeye tercüme ederek muhabbetle bağlı dostların istifadesine sunulmasını sağlamıştır. Hallerin Terbiyesi adını verdiğimiz bu eser, dört bölümden meydana gelmektedir. Birinci bölüm velîlik ve velînin tarifi üzerinedir. İkinci bölüm Hâce Bâhâüddin Nakşibend hazretlerinin manevî halleri ve silsilesi

Ancak nefs-i emmâre halleri, diğer nefs hallerine gâlib gelirse – yani daha fazla ... Nefsini terbiyeye ve akaidini temizlemeye gayret ettiği; çıkarmaya çalışmazsa,  ... 8 Eki 2019 ... ... İçinizi ısıtacak terbiyeli tavuk çorbası nasıl yapılır? Kışın geldiğini tıkanan burunlardan, bol hapşırıktan ve halsiz hallerden anlayabilirsiniz.

2.66 MB Dosya boyutu
9786052071540 ISBN
Gratis FİYAT

Teknoloji

PC e Mac

E-Kitabı indirdikten hemen sonra tarayıcınızda "Şimdi Oku" aracılığıyla veya ücretsiz Adobe Digital Editions okuma yazılımıyla okuyun.

iOS & Android

Tabletler ve akıllı telefonlar için: ücretsiz tolino okuyucu uygulamamız

eBook Reader

EKitabı doğrudan www.mtisanaturalbeauty.com.au mağazasındaki okuyucuya indirin veya ücretsiz Sony READER FOR PC / Mac veya Adobe Digital Editions yazılımıyla aktarın.

Reader

Otomatik senkronizasyondan sonra, okuyucuda e-Kitapları açın veya ücretsiz Adobe Digital Editions yazılımını kullanarak tolino cihazınıza manuel olarak aktarın.

Güncel Notlar

avatar
ACAR YALÇIN

Sanat için elzem olan istidât, istihkâk ve imkânı parantez içine alarak söyleyecek olursak, sanat herşeyden önce hâllerin çocuğudur. 33 Başgil, Ali Fuad, “ Muasır Devlette Memur Meselesi ve Memurların Mesleki Vazife ve Terbiyesi,” İstanbul Hukuk Fakültesi Mecmuası 7, no. 4 (1941): 794. 34 Başgil , Ali Fuad , “ Dördüncü Kurultay Münasebetiyle ,” Aylık Siyasal Bilgiler Mecmuası , no. 50 ( 1935 ): 1 – 5 ; cited in Parla, The Social and Political Thought

avatar
KORKMAZ YAVUZ

- ‘’İrade Psikolojisi’’ kısmında düşüncelerin ve duygusal hallerin irade terbiyesindeki rolünden ve aklın gücünden bahsediyor. *Cemil Meriç’in ‘’Bu Ülke’’ kitabından bir alıntı: ‘’ Kaderimi tayin eden bir başka kitap da Jules Payot’un İrade Terbiyesi adlı eseridir.

avatar
DOĞAN KARA

Şu halde O'na kulluk et; O'na kulluk etmek için sabırlı ve metânetli ol. ... Nitekim Allah-u Teâlâ'nın, yaratan, nimet veren ve terbiye eden anlamlarına gelen güzel ... Dresaj ülkemizde hala gelişmekte olan fakat yurt dışında özellikle İngiltere, Almanya ve Hollanda da her hafta hemen hemen her kasabada şehirde yarışları  ...

avatar
ÖZTÜRK ÖZDEMİR

Hallerin Terbiyesi adını verdiğimiz bu eser, dört bölümden meydana gelmektedir. Dördüncü bölüm ise Hace Bahaüddin Nakşibend hazretlerinin kerametleri, makamları ve halleri hakkındadır.

avatar
ÇELİK YILDIRIM

"Tanıtma: Niyazi ADIGÜZEL, Hallerin Terbiyesi, Büyüyen Ay, İstanbul 2018, 246 s." RumeliDE Dil ve Edebiyat Araştırmaları Dergisi 14: 553-554. Uluslararası Konferans ve Sempozyumlar Ziyarette Dr. Öğr. Üyesi Ali KURT, “Ebül’üla Mardin” ve “Memleketi İstanbul’a Taşımak” adlı eserlerini; Dr. Öğr. Üyesi Niyazi ADIGÜZEL ise, “Hallerin Terbiyesi” adlı eserini Rektörümüz Prof. Dr. Bülent ŞENGÖRÜR’e takdim etti. TÖMER Ziyaret KLÜ