Ticari İşletme Devri.pdf

Ticari İşletme Devri

Burak Sertoğlu

Ticari işletmeler ticaret hayatında aktif firma sayısının yaklaşık %39unu oluşturmaktadır. Kanun koyucu ticari işletmelerin önemini gözeterek ticari işletmelerin devri bakımından genel düzenlemelere istisnalar getirmiş ve devri kolaylaştırmayı amaçlamıştır. Ticari işletmelerin devri bakımından TTK md. 11/3 hükmü ile getirilen en önemli yeniliklerden olan tek bir işlemle sözleşmeye dahil malvarlıklarının devri imkanı ile yazılı devir sözleşmesinin Ticaret Siciline tescili neticesinde ticari işletmeye dâhil malvarlığı kendiliğinden devralana intikal edecektir. Kısmi külli halefiyetolarak adlandırılan bu intikal şekli, kanunun ticari işletmenin devrine bağladığı en temel ve devrim niteliğindeki sonuçlarındandır. TTK md. 11/3 hükmünün TBK md. 202 ile ilişkisi, TTK md. 194 ve devre benzer diğer kavramlarla karşılaştırılması, borçlandırıcı işlem / kurucu işlemin meydana geldiği aşamalar, borçlardan sorumluluk ve alacaklıların korunması ana konuları çerçevesinde hazırlanan bu çalışma ile doktrinde gündeme getirilen güncel tartışmalar ve uygulamada yaşanan problemlere getirilen çözümlere de yer verilerek teori ve uygulamaya fayda sağlanması amaçlanmaktadır. Konu Başlıkları
Devir Konusu Olarak Ticari İşletme ve Ticari İşletmenin Devri Kavramları
Ticari İşletmenin Devri Sözleşmesi
Ticari İşletme Devri Sözleşmesinin İfası, Sorumluluk İle İcra İflas Kanunu Çerçevesinde Ticari İşletme Devri (Tanıtım Bülteninden)

Ticari İşletme Devrinin Sonuçları . Ticari işletmesini devreden kişi ticareti terk etmiş olacağından ötürü tacir sıfatını kaybeder. Yukarıda da belirtildiği üzere ticari işletmenin devri ile beraber ticari işletme aktifleri ve pasifleriyle beraber bir bütün olarak devralana geçer. Zira artık “ticari işletme, içerdiği malvarlığı unsurlarının devri için zorunlu tasarruf işlemlerinin ayrı ayrı yapılmasına gerek olmaksızın bir bütün hâlinde devredilebilir”. Bu değişiklik kapsamında taşınmazların tapuda ferağ edilmesi, taşınırlar için zilyetliğin devri, markaların marka siciline devralan

6.73 MB Dosya boyutu
9789750254024 ISBN
Gratis FİYAT

Teknoloji

PC e Mac

E-Kitabı indirdikten hemen sonra tarayıcınızda "Şimdi Oku" aracılığıyla veya ücretsiz Adobe Digital Editions okuma yazılımıyla okuyun.

iOS & Android

Tabletler ve akıllı telefonlar için: ücretsiz tolino okuyucu uygulamamız

eBook Reader

EKitabı doğrudan www.mtisanaturalbeauty.com.au mağazasındaki okuyucuya indirin veya ücretsiz Sony READER FOR PC / Mac veya Adobe Digital Editions yazılımıyla aktarın.

Reader

Otomatik senkronizasyondan sonra, okuyucuda e-Kitapları açın veya ücretsiz Adobe Digital Editions yazılımını kullanarak tolino cihazınıza manuel olarak aktarın.

Güncel Notlar

avatar
ACAR YALÇIN

4 DEVRİN KAPSAMI Ticari işletme devri, esas olarak işletmenin bütün malvarlığının devredilmesini gerektirir. Bu bağlamda, işletmenin sahip olduğu haklar kadar, borçlar da devredilir.

avatar
KORKMAZ YAVUZ

Ticari işletmenin bütünü ile devri halinde aksi kararlaştırılmamış ise marka devralanın malvarlığına geçer (KHK. md. 16/II). Marka; ihtira beratları, ticaret unvanı, tesisat, kiracılık hakkı gibi işletmenin devamı için tahsis olunan unsurlar arasında sayılmış ve aksine sözleşmede hüküm bulunmadıkça ticari işletmeye dahil olduğu kabul edilmiştir.

avatar
DOĞAN KARA

İşletme devri sözleşmesinde ticari işletme unsurlarının ayrıştırılabileceği de belirlenmiştir. 6762 sayılı TTK'nın aksine ticarethane ve fabrika tanımlarına yeni ... Ticari işletme üzerinde rehin tesisi 1447 sayılı Ticari İşletme Rehni ... almak şartiyle işletmenin münferit bir unsurunun devri veya üzerinde bir ayni hak tesisi ...

avatar
ÖZTÜRK ÖZDEMİR

Ticari işletmenin devri. MADDE 133- (1) Ticari işletme, Kanunun 11 inci maddesi uyarınca bir bütün halinde ve devamlılığı sağlanmak suretiyle devredilebilir. Bir ticari işletmenin devrine ilişkin devir sözleşmesi yazılı şekilde yapılır ve aşağıdaki hususlar yer alır:

avatar
ÇELİK YILDIRIM

15 gün içinde ücretsiz iade.Detaylı bilgi için tıklayın; Bu ürün Pazareyle Sanal Mağazacılık tarafından gönderilecektir. Seçkin Yayıncılık Ticari İşletmenin Devri ... 28 Haz 2019 ... İstihkak – Ticari İşletmenin Devri Alacaklıların Haklarını Etkilemeyeceği Gibi Devir Alan da İşletmenin Borçlarından Sorumludur. Özet: Takip ...