Kuşkudan Sanık Yararlanır İlkesi.pdf

Kuşkudan Sanık Yararlanır İlkesi

Koray Doğan

Bilimi yöntemli ve süreklilik arz eden bir gerçeklik arayışı olarak tanımladığımızda aslında gerçeklik karşısındaki çaresizliğimizi de kabul etmiş oluruz. Gerçekliğin ne olduğunun cevabını verebilmek, pozitif bilimler ve bilgi felsefesi (epistemoloji) için dahi bu kadar zorken, acaba geçmişte yaşanan somut bir olaya ait tarihsel gerçekliğe ceza hakimi mutlak şekilde ulaşabilir mi? Bu zorluk ceza muhakemesinin nihai amacının maddi gerçekliği açığa çıkarma olarak kabul edilmesini engeller mi? Hakimin şahsi kanaati gerçekliğe mi yoksa objektif muhtemelliğe mi dayanır? Bir vakıa ne zaman ispatlanmış olarak kabul edilebilir? Hakimin bu kanaati ne ölçüde denetlenebilir bir olgudur? Ceza muhakemesinin gerçeklik arayışında in dubio pro reo ilkesi nasıl bir ihtiyacı karşılamak için ortaya atılmış, nasıl açıkça yazılı olarak düzenlenmeden yüzyıllardır uygulana gelmiştir? Elbette bu çalışmanın bu soruların tamamına cevap verebilme gibi bir iddiası olamaz, sadece bu tartışmaya bir tuğla koyabilme amacı güder. - İlkenin Anlamı, Hukuki Niteliği ve Uygulanabilme Koşulları - İlkenin Geçerliliğine Dair Dayanaklar - Uygulama Alanı, Özellikle Yargılama Koşullarında Uygulanabilirliği - Anglo-Amerikan, Fransız ve Alman Yargı Sistemlerindeki Yeri - Ceza Muhakemesinde İspat Ölçüsü ve İspat Yükü Sorunları  - Hakimin Kanaatinin Objektif ve Sübjektif Unsurları - Emareye Dayalı İspat ile İlke Arasındaki İlişki - Kuşku Açısından Özellik Arz Eden Delil Türleri ve Delil Değerleri - Kanaatle Gerçekliğin Bir Arada Bulunabilirliği  - Hakimin İkna Olması ve Gerekçe - Yargıtayın Hakimin Şahsi Kanaatini Denetleme Yetkisi Kitapta Bulunan Konu Başlıkları Ceza Muhakemesi Hukuku Tarihinde İlkenin Ortaya Çıkışı ve Gelişim Süreci,  Karşılaştırmalı Hukuk Kuşkudan Sanık Yararlanır İlkesinin Anlamı, Dayanakları, Uygulama Alanı ve Koşulları İspat ve Hakimin İkna Olması (Tanıtım Bülteninden)

Kararda; ceza yargılamasının en önemli ilkelerinden biri olan "in dubio pro reo" (kuşkudan sanık yararlanır) ilkesi uyarınca, sanığın bir suçtan cezalandırılmasının temel ... Şüpheden sanık yararlanır' ilkesi, ceza yargılaması hukukunda geçerli olan ve mevzuatımızda yazılı olarak hükme bağlanma-mış bulunan bir ispat kuralıdır. Buna göre, bir suç işlediği iddiasıyla yargılanan kimse hakkında mahkûmiyet kararının verilebilmesi için, o kimsenin o suçu işlediğinin yüzde yüz oranında ...

8.12 MB Dosya boyutu
9789750248627 ISBN

Teknoloji

PC e Mac

E-Kitabı indirdikten hemen sonra tarayıcınızda "Şimdi Oku" aracılığıyla veya ücretsiz Adobe Digital Editions okuma yazılımıyla okuyun.

iOS & Android

Tabletler ve akıllı telefonlar için: ücretsiz tolino okuyucu uygulamamız

eBook Reader

EKitabı doğrudan www.mtisanaturalbeauty.com.au mağazasındaki okuyucuya indirin veya ücretsiz Sony READER FOR PC / Mac veya Adobe Digital Editions yazılımıyla aktarın.

Reader

Otomatik senkronizasyondan sonra, okuyucuda e-Kitapları açın veya ücretsiz Adobe Digital Editions yazılımını kullanarak tolino cihazınıza manuel olarak aktarın.

Güncel Notlar

avatar
ACAR YALÇIN

Kuşkudan Sanık Yararlanır İlkesi ile İlişkisi 159 E. Delil Serbestisi ve Hakimin Subjektif Kanaati 161 F. Maddi Gerçeği Araştırma Yükümlülüğü – Kendiliğinden Araştırma İlkesi 163 G. Kanunilik Prensibi 165 H. Kusur Prensibi 166 İ. Değerlendirme 168 III. İLKENİN UYGULANABİLME KOŞULLARI 170

avatar
KORKMAZ YAVUZ

Şüpheden sanık yararlanır ilkesi bilindiği üzere şüphenin sanık lehine yorumlanmasıdır. kuşkudan uzak, kesin ve inandırıcı delil bulunmadığından, şüpheden sanık yararlanır ilkesi gereğince.

avatar
DOĞAN KARA

Bu iki ilke bugün modern ceza muhakemesinde “vicdani delil sistemi”ni oluşturmaktadır. ... Doğan, Koray: Kuşkudan Sanık Yararlanır İlkesi, Ankara 2016. Dülger ...

avatar
ÖZTÜRK ÖZDEMİR

KUŞKUDAN SANIK YARARLANIR Yargıtay Ceza Genel Kurulu Esas Numarası: 2012/6-1309 Karar Numarası: 2013/258. Ceza muhakemesinin en önemli ilkelerinden biri olan ve Latince “in dubio pro reo” olarak ifade edilen “şüpheden sanık yararlanır” ilkesi uyarınca, sanığın bir suçtan cezalandırılmasının temel şartı, suçun şüpheye yer vermeyen bir kesinlikle ispat edilmesidir.

avatar
ÇELİK YILDIRIM

CEZA HUKUKU - KUŞKUDAN SANIK YARARLANIR İLKESİ. "...Dava; kullanmak için uyuşturucu madde bulundurma suçuna ilişkindir. Tanığın kollukta ... Öte yandan, Ceza yargılamasının en önemli ilkelerinden biri olan “in dubio pro reo” yani “kuşkudan sanık yararlanır” ilkesi uyarınca, sanığın bir suçtan ...